Význam slova experimentální     

 • založený na experimentování, pokusný
 • (psychologie) experimentální psychologie - směr využívající pokusné metodiky k získávání teoretických poznatků a jejich aplikací
 • (literatura) experimentální poezie - poezie založená na básnicky volném zacházení a na experimentech s novými literárními výrazovými prostředky
 • (jaderná fyzika) experimentální reaktor - reaktor určený k modelovanému ověřování některých vlastností vyvíjených reaktorů
 • (biologie) experimentální morfologie - styčný obor mezi fyziologií a morfologií rostlin studující soubor utvářecích pochodů v rostlinách

Původ slova

latinsky experiri zkoušet

Slovní druh

Přídavné jméno
Stupňování:
 1. experimentální
 2. experimentálnější
 3. nejexperimentálnější

Související výrazy

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

experimental, laboratory, cut-and-try

Německy

experimental, experimentell, Experimentier, versuchsweise

Francouzsky

expérimental

Italsky

sperimentale, pilota

Španělsky

experimental

Rusky

экспериментальный, опытный

Polsky

eksperymentalny, laboratoryjny

Knihy s touto tématikou

 • Jan Rataj, Experimentální neutronová a reaktorová fyzika, České vysoké učení technické. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2016
 • Rudolf Čechura, Experimentální zóna, Millennium Publishing, 1970
 • Karel Matějka, Experimentální úlohy na školním reaktoru VR-1, České vysoké učení technické, 2005
 • Miroslav Petrtýl, Miloš Milbauer, Aleš Ondrouch, Experimentální biomechanika pevné fáze lidského skeletu, Academia, 1985
 • Zdeněk Ležák, Martina Otčenášková, Zápisník dobrodruha - Experimentální archeologie, Czech News Center, 2017
 • Václav Prosser, Experimentální metody biofyziky, Academia, 1989
 • Stanislav Suda, Experimentální dramatika, Episteme, 2017
 • Jaromír Hrbek, Experimentální a klinická pathofysiologie nervové soustavy - 1. díl, SZdN - Státní zdravotnické nakladatelství, 1956
 • Bohdana Kerbachová, Alchymie světla - Experimentální tvorba Petra Skaly, Prácheňské muzeum v Písku, 2017
 • Robert Saudek, Experimentální grafologie, Aventinum, 1928
 • Jana Vlčková-Mejvaldová, Prozodie, cesta i mříž porozumění: experimentální srovnání příznakové prozodie různých jazyků, Karolinum, 2006
 • Stanislav Kratochvíl, Experimentální hypnóza, Academia, 1999
 • Bohumil Kučera, Experimentální studie o novém způsobu měření velmi vysokých potenciálů, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1910
 • Josef Dürr, Experimentální démonologie, Trigon, 1993
 • Jiří Roubíček, EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOSY, SZdN - Státní zdravotnické nakladatelství, 1961
 • neznámý, Experimentální poezie, Odeon, 1967
 • Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, Experimentální hry, Agite/Fra, 2005
 • Denis Demarque, Homeopatie - Experimentální medicína, Boiron, 2005
 • Ladislav Zikmund-Lender, Experimentální sídliště Invalidovna, Lender, 2014
 • Paul Portner, Experimentální divadlo, Orbis, 1965
 • Elvin Abraham Kabat, Manfred Martin Mayer, Experimentální imunochemie, Československá akademie věd, 1965
 • Josef Hiršal, Petr Kotyk, Josef Hlaváček, Báseň, obraz, gesto, zvuk: experimentální poezie 60. let, Památník národního písemnictví, 1997

Komentáře

Ke slovu experimentální zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Zkuste se podívat, co říká o slově experimentální wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK