Co je inkluze, inkluse     

 • uzávěr, zahrnutí
 • (logika) vztah podřazenosti mezi rozsahy pojmů
 • (matematika) vztah obsažení množiny v množině
 • cizí látka v určitém prostředí
 • (chemie) disperzní soustava, kde v tuhé látce jsou bublinky plynu
 • (biologie) útvary v buňce skládající se ze zásobních nebo odpadových látek
 • tkaninový útvar v jiném tkanivu nebo orgánu
 • (geologie) cizorodá hmota v nerostu nebo ve vyvřelé hornině, uzavřenina
 • (hutnictví) nežádoucí příměsná částice

Původ slova

z latiny

Slovní druh

Podstatné jméno
Rod ženský

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

inclusion, inclusion

Německy

Einschluss (der), Inklusion (die)

Knihy s touto tématikou

 • Martina Mazánková, Inkluze v mateřské škole, Portál, 2018
 • Miroslava Bartoňová, Marie Vítková, Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma, Masarykova univerzita, 2015

Komentáře

Míla
2. 12. 2017
něco v něčem

Přidat nový komentář