Co je akční výzkum     

 • výzkum v sociálních vědách zaměřený na poznávání, hodnocení a zkvalitňování praxe (např. edukační ),též action research

Související výrazy


Akční výzkum může být také omylem zapsáno jako:

akčný výzkum, akční vízkum, akčný vízkum

Knihy s touto tématikou

 • Milan Macho, Kopačky a zlatokopky - Akční fotbalový erotikon, Brána, 2017
 • František Čermák, Korpusová lingvistika Praha 2011. 2: Výzkum a výstavba korpusů, NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2011
 • Hilda Bártová, Ekonomika a řízení vnitřního obchodu - výzkum trhu, SNTL - Státní nakladatelství technické literatury, 1990
 • Miroslav Kuchař, Výzkum a vývoj léčiv, Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), 2008
 • Mečislav Borák, Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956), Slezské zemské muzeum, 2007
 • Masakacu Jonanime, Výzkum rodové linie, Ideál, 2010
 • Antonín Knor, Dolní Věstonice - Výzkum tábořiště lovců mamutů v letech 1945 - 47, Československá akademie věd, 1953
 • Renáta Sedláková, Výzkum médií - Nejužívanější metody a techniky, Grada, 2015
 • kolektiv autorů, Tereza Zíková, Petr Krištuf, Výzkum krajiny, Západočeská univerzita. Fakulta filozofická. Katedra antropologie, 2015
 • Michal Šmiraus, Výzkum metod optimalizace Sémantického webu s využitím ontologií, Univerzita Tomáše Bati, 2015
 • Libuše Ludíková, Výzkum kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebami, Univerzita Palackého, 2017
 • Zdeněk Šámal, Václav Matoušek, Pavel Hrnčiřík, Rozvadov 1621: Výzkum bojiště třicetileté války, Veduta, 2018
 • Petr Kočár, Výzkum niv drobných vodotečí v montánní krajině Českomoravské vrchoviny, Západočeská univerzita, 2016
 • Stanislav Petr, Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana, Historický ústav AV ČR, 2014
 • Vladimír Bárta, Hilda Bártová, Výzkum trhu a chování spotřebitele, Vysoká škola ekonomická, 1993
 • Valérie Tóthová, Sylva Bártlová, Petr Sadílek, Výzkum a ošetřovatelství, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008
 • Lubomír Popelínský, Zbraně pod pokličkou : výzkum zbraní, Deus, 2004
 • kolektiv autorů, Akční program Komunistické strany Československa přijatý na plenárním zasedání ÚV KSČ dne 5. dubna 1968, Svoboda, 1968
 • Lennie Maxx, Akční ženy, Life, 2017

Komentáře

Ke slovu akční výzkum zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentář