Co je persuasivní orientace osobnosti     

  • Podle amerického kariérního psychologa Johna L. Hollanda (1919-2008) preferuje člověk persuasivní modální orientace osobnosti (týká se mužů i žen) využívání svých verbálních obratností a asertivity při vyjednávání s nadřízenými, podřízenými, zákazníky i sponzory.
  • S oblibou mocensky, technokraticky, málo humanisticky, ale dominantně a maskulinně přesvědčuje a ovládá druhé lidi a manipuluje s nimi.
  • Realizuje změny na pracovištích, nemá rád setrvačnost.
  • Bývá úspěšný v manažerských funkcích.

Související výrazy

persuasivní funkce komunikace, persuasivní typ, egoistická hodnotová orientace, biofilní orientace, egodystonická sexuální orientace, edukační hodnotová orientace, maladaptivní profesní a studijní orientace, autopsychická orientace, autopychická orientace, allopsychická orientace, axiologické orientace, profesionální orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, realistická orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, politická hodnotová orientace, dominantní smyslová orientace, estetická modální orientace osobnosti, konformní orientace osobnosti, heuristická orientace, algoritmická orientace, profesní orientace, antropocentrická orientace, podnikatelská hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, paranoidní porucha osobnosti, implicitní teorie osobnosti, histrionská porucha osobnosti, disociální porucha osobnosti, degradace osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti, deteriorace osobnosti, anxiozní porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, kontinualita osobnosti, dynamika osobnosti, anankastická porucha osobnosti, psychosociální zralost osobnosti, narcistická porucha osobnosti, autenticita osobnosti, integrita osobnosti, vyhýbavá porucha osobnosti, anální vlastnosti osobnosti, adrenalinový typ osobnosti, struktura osobnosti, integrovanost osobnosti, závislá porucha osobnosti, autokultivace osobnosti, disharmonie osobnosti, konzistence osobnosti, dissociace osobnosti, desintegrace osobnosti, typologie osobnosti pachatelů, alteranční degrese osobnosti, apollónský styl osobnosti, socializace osobnosti, vertikalizace osobnosti, stabilizace integrity osobnosti, alterance osobnosti, epimetheovský styl osobnosti, prométheovský styl osobnosti, dionýsovský styl osobnosti, pasivně agresivní porucha osobnosti, hraniční porucha osobnosti

Persuasivní orientace osobnosti může být také omylem zapsáno jako:

persuasyvní orientace osobnosti, persuasivný orientace osobnosti, persuasivní oryentace osobnosti, persuasivní orientace osobnosty, persuasyvný orientace osobnosti, persuasyvní oryentace osobnosti, persuasyvní orientace osobnosty, persuasivný oryentace osobnosti, persuasivný orientace osobnosty, persuasivní oryentace osobnosty, persuasyvný oryentace osobnosti, persuasyvný orientace osobnosty, persuasyvní oryentace osobnosty

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená persuasivní orientace osobnosti? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářChybí tu význam, který jste hledali? Zkuste zjistit, jak definuje výraz persuasivní orientace osobnosti wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK