Co je socializace osobnosti     

  • Socializace osobnosti člověka je proces pasivního i aktivního učení, v němž si člověk osvojuje
  • (internalizuje) určitý systém kulturních poznatků, norem a hodnot, sociálních rolí, způsobů chování a jednání, jež mu umožňují začlenit se úspěšně do určité společnosti a aktivně se účastnit společenského života.
  • Morálními aspekty socializace se zabývá etika. Prostřednictvím vlivu společnosti a autioregulace se člověk stává společenským tvorem.

Související výrazy

anticipační socializace, socialisace, socializace emotivní, socializace konativní, socializace kognitivní, patologická socializace, socializace behaviorální, funkční socializace, primární socializace, implicitní teorie osobnosti, paranoidní porucha osobnosti, histrionská porucha osobnosti, disociální porucha osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti, degradace osobnosti, anxiozní porucha osobnosti, deteriorace osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, integrita osobnosti, psychosociální zralost osobnosti, kontinualita osobnosti, dynamika osobnosti, anankastická porucha osobnosti, autenticita osobnosti, narcistická porucha osobnosti, vyhýbavá porucha osobnosti, struktura osobnosti, anální vlastnosti osobnosti, závislá porucha osobnosti, integrovanost osobnosti, adrenalinový typ osobnosti, konzistence osobnosti, disharmonie osobnosti, autokultivace osobnosti, dissociace osobnosti, apollónský styl osobnosti, typologie osobnosti pachatelů, desintegrace osobnosti, alteranční degrese osobnosti, realistická orientace osobnosti, estetická modální orientace osobnosti, persuasivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, vertikalizace osobnosti, konformní orientace osobnosti, stabilizace integrity osobnosti, alterance osobnosti, epimetheovský styl osobnosti, prométheovský styl osobnosti, dionýsovský styl osobnosti, pasivně agresivní porucha osobnosti, hraniční porucha osobnosti

Komentáře

Ke slovu socializace osobnosti zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářChybí tu význam, který jste hledali? Zkuste se podívat, co říká o výrazu socializace osobnosti wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK