Co je implicitní teorie osobnosti     

  • (psychologie) chybné posuzování vlastností osobnosti vycházející např. z mínění, že z poznání jedné centrální vlastnosti vždy stačí k odhadu dalších vlastností druhé osoby

Související výrazy

implicitní, implicitní učení, implicitní paměť, implicitní postoj, implicitní znalosti, implicitní persuaze, implicitní diagnostikování, zakotvená teorie, teorie mentalizace, atribuční teorie, interakcionistické teorie evoluce, teorie kontingence, teorie výchovy, teorie informace, sebediskrepanční teorie, teorie explanační, psychodynamické teorie v psychologii, periferní teorie emocí, endogenistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, explanační teorie, deskripční teorie, pluralistické teorie motivace, monistické teorie motivace, predikční teorie, teorie h.c.quaye, kauzální teorie, cerebrocentrická teorie, indefinitistické motivační teorie, paranoidní porucha osobnosti, deteriorace osobnosti, degradace osobnosti, disociální porucha osobnosti, histrionská porucha osobnosti, anxiozní porucha osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti, pasivně agresivní (negativistická) porucha osobnosti, dynamika osobnosti, kontinualita osobnosti, anankastická porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, autenticita osobnosti, psychosociální zralost osobnosti, narcistická porucha osobnosti, vyhýbavá porucha osobnosti, anální vlastnosti osobnosti, integrovanost osobnosti, autokultivace osobnosti, integrita osobnosti, adrenalinový typ osobnosti, závislá porucha osobnosti, konzistence osobnosti, struktura osobnosti, alteranční degrese osobnosti, typologie osobnosti pachatelů, disharmonie osobnosti, dissociace osobnosti, apollónský styl osobnosti, desintegrace osobnosti, socializace osobnosti, persuasivní orientace osobnosti, estetická modální orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, vertikalizace osobnosti, realistická orientace osobnosti, stabilizace integrity osobnosti, alterance osobnosti, konformní orientace osobnosti, epimetheovský styl osobnosti, prométheovský styl osobnosti, dionýsovský styl osobnosti, pasivně agresivní porucha osobnosti, hraniční porucha osobnosti

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená implicitní teorie osobnosti? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářJe definice nekompletní? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu implicitní teorie osobnosti wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK