Co je alien hand syndrom     

 • soubor příznaků odcizené (cizí) ruky

Související výrazy

second-hand, second hand, stock of knowledge at hand, dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, apalický syndrom, parkinsonský syndrom, hypokinetický syndrom, relokační syndrom, psychický abstinenční syndrom, abstinenčni syndrom, failed back surgery syndrom (ffss), cervikokraniální syndrom, kraniocervikální syndrom, anetický syndrom, radikulární syndrom, dy-dy syndrom, syndrom anetický, amotivační syndrom, crush syndrom, ganserův syndrom, amnestický syndrom, narcistický syndrom, presuicidální syndrom, syndrom maminčin mazánek, taktilní neglect syndrom, syndrom bílého pláště, imobilizační syndrom, nimby syndrom, bizarní syndrom, burn out syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, fyzický abstinenční syndrom, survival syndrom, syndrom pas, syndrom druhého břehu, syndrom 47, xyy, downův syndrom, sundown syndrom (fenomén), syndrom zavrženého rodiče, vizuální neglect syndrom, syndrom falešné paměti, savant syndrom, syndrom otáčivých dveří, manažerský syndrom, sick sinus syndrom, demotivační syndrom, syndrom burnout, persekuční syndrom, syndrom johna wayna, post vietnamský syndrom, xxx, syndrom abdominální dekomprese, deprivační syndrom, auditorní neglect syndrom, syndrom mrzutého muže, kompartmentový syndrom, patognomický syndrom, syndrom opuštěného hnízda, boiled frog syndrom, syndrom dysmorfofobie, syndrom kvočny, peutz-jeghersův syndrom, sudden infant death syndrom, syndrom prázdného hnízda, syndrom dy-dy, postabortivní syndrom, syndrom neglect, arbitrovský syndrom, leak syndrom, postvietnamský syndrom, locked - in syndrom, apraktognostický syndrom, aspergerův syndrom

Knihy s touto tématikou

 • kolektiv autorů, Alexandra Jirkovská, Syndrom diabetické nohy, Maxdorf, 2006
 • * antologie, Ellen Datlow, Alien Sex, Winston Smith, 1994
 • Věra Bechyňová, Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém, IREAS, 2007
 • Karel Šonka, Syndrom neklidných nohou, Maxdorf, 2006
 • Richard Alan Gardner, Syndrom zavrženého rodiče, Jan, 1996
 • Radek Karkovský, Syndrom zeleného ježka, Backstage Books, 2017
 • kolektiv autorů, Vratislav Rybka, Karel Trnavský, Syndrom bolestivého kolena, Galén, 2006
 • Otakar Poupa, Syndrom kolibříka, Galén, 2000
 • Eva Vaníčková, Násilí v rodině : syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte, Karolinum, 1995
 • Pavlína Piťhová, Syndrom diabetické nohy, Medica Healthworld, 2011
 • Jana Vrbíková, Michael Fanta, Dana Koryntová, Syndrom polycystických ovarií, Maxdorf, 2014
 • Helga Vollmer, Pryč s únavou- syndrom vyprahlosti, Motto, 1998
 • Štěpán Svačina, Klára Owen, Syndrom inzulínové rezistence, Triton, 2003
 • Milan Kvapil, Marián Mokáň, Syndrom nerozpoznání hypoglykémie, Geum, 2010
 • Jaroslav Slaný, Syndrom CAN - syndrom týraného dítěte, Ostravská univerzita, 2008
 • Vít Krupař, Jindra Brtková, Syndrom bolestivého ramene, Apotex, 2001
 • Jana Rečková, Syndrom malé mořské víly, Grada, 2000
 • Ian Carney, Carl Flint, Syndrom choroby kancelářské, Naše vojsko, 1996
 • Thomas Hylland Eriksen, Syndrom velkého vlka - Hledání štěstí ve společnosti nadbytku, Doplněk, 2010
 • Walter-Jörg Langbein, Syndrom Sfingy, NS Svoboda, 2008
 • Angelika Bergmann Kallwass, Syndrom vyhoření v práci a osobním životě, Portál, 2007
 • Mary Higgins Clark, Syndrom Anastasia, X-Egem, 1995
 • Roman Cílek, Syndrom odumřelé duše, MOBA (Moravská bastei), 2016
 • Wolfgang Schmidbauer, Syndrom pomocníka, Portál, 2008
 • Myron Rush, Syndrom vyhoření, Návrat domů, 2003
 • Miroslav Holub, Syndrom mizející plíce, Mladá fronta, 1990
 • Ján Praško, Roman Pešek, Syndrom vyhoření - Jak se prací a pomáháním druhým nezničit, Pasparta, 2016
 • Jaroslava Hanušová, Násilí na dětech - syndrom CAN, Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006
 • Istifan Maroon, Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků, Portál, 2012

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená alien hand syndrom? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářChybí zde nějaké informace? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu alien hand syndrom wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK