Co je syndrom 47, xxx     

Související výrazy

dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, parkinsonský syndrom, cervikokraniální syndrom, relokační syndrom, apalický syndrom, abstinenčni syndrom, syndrom maminčin mazánek, syndrom pas, hypokinetický syndrom, failed back surgery syndrom (ffss), syndrom anetický, radikulární syndrom, kraniocervikální syndrom, anetický syndrom, dy-dy syndrom, syndrom burnout, locked - in syndrom, syndrom dy-dy, syndrom druhého břehu, amotivační syndrom, syndrom 47, xxx, syndrom prázdného hnízda, crush syndrom, psychický abstinenční syndrom, syndrom bílého pláště, narcistický syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, sundown syndrom (fenomén), xyy, amnestický syndrom, manažerský syndrom, ganserův syndrom, presuicidální syndrom, imobilizační syndrom, bizarní syndrom, deprivační syndrom, persekuční syndrom, survival syndrom, fyzický abstinenční syndrom, syndrom johna wayna, alien hand syndrom, demotivační syndrom, downův syndrom, syndrom opuštěného hnízda, syndrom falešné paměti, syndrom otáčivých dveří, syndrom zavrženého rodiče, nimby syndrom, post vietnamský syndrom, syndrom kvočny, taktilní neglect syndrom, sick sinus syndrom, syndrom mrzutého muže, syndrom abdominální dekomprese, patognomický syndrom, savant syndrom, vizuální neglect syndrom, peutz-jeghersův syndrom, auditorní neglect syndrom, kompartmentový syndrom, syndrom dysmorfofobie, postabortivní syndrom, boiled frog syndrom, leak syndrom, postvietnamský syndrom, syndrom neglect, apraktognostický syndrom, arbitrovský syndrom, aspergerův syndrom, sudden infant death syndrom

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená syndrom 47, XXX? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářNenašli jste ten správný význam? Zkuste zjistit, jak definuje slovo syndrom 47, XXX wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK