Co je syndrom falešné paměti     

  • (psychologie) jakoby živé vzpomínky na zážitek, prožitek či událost, které se však nikdy nestaly

Související výrazy

dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, parkinsonský syndrom, cervikokraniální syndrom, syndrom pas, relokační syndrom, apalický syndrom, locked - in syndrom, syndrom maminčin mazánek, abstinenčni syndrom, syndrom anetický, failed back surgery syndrom (ffss), hypokinetický syndrom, radikulární syndrom, anetický syndrom, kraniocervikální syndrom, syndrom burnout, dy-dy syndrom, syndrom 47, xxx, syndrom druhého břehu, syndrom dy-dy, syndrom prázdného hnízda, amotivační syndrom, crush syndrom, narcistický syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, syndrom bílého pláště, manažerský syndrom, presuicidální syndrom, sundown syndrom (fenomén), xyy, demotivační syndrom, psychický abstinenční syndrom, bizarní syndrom, deprivační syndrom, ganserův syndrom, amnestický syndrom, persekuční syndrom, fyzický abstinenční syndrom, imobilizační syndrom, downův syndrom, survival syndrom, syndrom johna wayna, alien hand syndrom, syndrom opuštěného hnízda, syndrom kvočny, post vietnamský syndrom, syndrom otáčivých dveří, syndrom mrzutého muže, nimby syndrom, syndrom zavrženého rodiče, sick sinus syndrom, syndrom abdominální dekomprese, taktilní neglect syndrom, patognomický syndrom, savant syndrom, vizuální neglect syndrom, peutz-jeghersův syndrom, auditorní neglect syndrom, kompartmentový syndrom, syndrom dysmorfofobie, postabortivní syndrom, leak syndrom, boiled frog syndrom, postvietnamský syndrom, syndrom neglect, apraktognostický syndrom, arbitrovský syndrom, aspergerův syndrom, sudden infant death syndrom, impregnace paměti

Komentáře

Ke slovu syndrom falešné paměti zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete se podívat, co zmiňuje o výrazu syndrom falešné paměti wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK