Co je syndrom maminčin mazánek     

  • soubor příznaků přehnaně opečovávaných dětí, zejména chlapců (např. matkami v neúplných rodinách)

Související výrazy

dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, apalický syndrom, parkinsonský syndrom, hypokinetický syndrom, relokační syndrom, psychický abstinenční syndrom, abstinenčni syndrom, failed back surgery syndrom (ffss), cervikokraniální syndrom, kraniocervikální syndrom, anetický syndrom, radikulární syndrom, dy-dy syndrom, syndrom anetický, amotivační syndrom, crush syndrom, alien hand syndrom, ganserův syndrom, amnestický syndrom, narcistický syndrom, presuicidální syndrom, taktilní neglect syndrom, syndrom bílého pláště, imobilizační syndrom, nimby syndrom, bizarní syndrom, burn out syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, fyzický abstinenční syndrom, survival syndrom, syndrom pas, syndrom druhého břehu, syndrom 47, xyy, downův syndrom, sundown syndrom (fenomén), syndrom zavrženého rodiče, vizuální neglect syndrom, syndrom falešné paměti, savant syndrom, syndrom otáčivých dveří, manažerský syndrom, sick sinus syndrom, demotivační syndrom, syndrom burnout, persekuční syndrom, syndrom johna wayna, post vietnamský syndrom, xxx, syndrom abdominální dekomprese, deprivační syndrom, auditorní neglect syndrom, syndrom mrzutého muže, kompartmentový syndrom, patognomický syndrom, syndrom opuštěného hnízda, boiled frog syndrom, syndrom dysmorfofobie, syndrom kvočny, peutz-jeghersův syndrom, sudden infant death syndrom, syndrom prázdného hnízda, syndrom dy-dy, postabortivní syndrom, syndrom neglect, arbitrovský syndrom, leak syndrom, postvietnamský syndrom, locked - in syndrom, apraktognostický syndrom, aspergerův syndrom

Syndrom maminčin mazánek může být také omylem zapsáno jako:

sindrom maminčin mazánek, syndrom mamynčin mazánek, syndrom maminčyn mazánek, sindrom mamynčin mazánek, sindrom maminčyn mazánek, syndrom mamynčyn mazánek, sindrom mamynčyn mazánek

Komentáře

MILI
23. 4. 2013
MÁM ZA TO ŽE JE LEPŠÍTEDA POKUD JE RODINA JAK PÍŠETE ZEJMÉNA ROZPADLÁ ,URČITĚ JE NA MÍSTĚ PÉČE I KDYBY PŘEHNANÁ MATKY.....

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Můžete se zkusit podívat, jaký udává význam výrazu syndrom maminčin mazánek wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK