Co je syndrom johna wayna     

Související výrazy

dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, parkinsonský syndrom, cervikokraniální syndrom, syndrom pas, relokační syndrom, locked - in syndrom, apalický syndrom, syndrom maminčin mazánek, syndrom anetický, abstinenčni syndrom, hypokinetický syndrom, failed back surgery syndrom (ffss), anetický syndrom, radikulární syndrom, kraniocervikální syndrom, syndrom burnout, dy-dy syndrom, syndrom dy-dy, syndrom druhého břehu, syndrom 47, xxx, amotivační syndrom, syndrom prázdného hnízda, crush syndrom, manažerský syndrom, narcistický syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, syndrom bílého pláště, demotivační syndrom, presuicidální syndrom, xyy, sundown syndrom (fenomén), deprivační syndrom, bizarní syndrom, psychický abstinenční syndrom, persekuční syndrom, ganserův syndrom, amnestický syndrom, fyzický abstinenční syndrom, downův syndrom, imobilizační syndrom, survival syndrom, syndrom falešné paměti, syndrom johna wayna, alien hand syndrom, post vietnamský syndrom, syndrom opuštěného hnízda, syndrom abdominální dekomprese, syndrom kvočny, syndrom otáčivých dveří, syndrom mrzutého muže, nimby syndrom, syndrom zavrženého rodiče, taktilní neglect syndrom, patognomický syndrom, sick sinus syndrom, savant syndrom, vizuální neglect syndrom, syndrom dysmorfofobie, peutz-jeghersův syndrom, auditorní neglect syndrom, kompartmentový syndrom, leak syndrom, postabortivní syndrom, boiled frog syndrom, postvietnamský syndrom, syndrom neglect, apraktognostický syndrom, arbitrovský syndrom, aspergerův syndrom, sudden infant death syndrom

Syndrom johna wayna může být také omylem zapsáno jako:

sindrom Johna Wayna, syndrom Johna Waina, sindrom Johna Waina

Komentáře

Ke slovu syndrom Johna Wayna zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe to málo? Zkuste se podívat, jak vykládá výraz syndrom Johna Wayna wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK