Co je leak syndrom     

  • (medicína) leakage – angl. únik, unikání, prosakování, ucházení. L. tekutiny z cév při zánětu,popáleninách,při exsudaci (např. při retinopatiích lze l. prokázat fluoresceinovou angiografií)

Související výrazy

dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, parkinsonský syndrom, cervikokraniální syndrom, syndrom pas, locked - in syndrom, relokační syndrom, apalický syndrom, syndrom maminčin mazánek, radikulární syndrom, abstinenčni syndrom, anetický syndrom, syndrom anetický, hypokinetický syndrom, failed back surgery syndrom (ffss), syndrom dy-dy, demotivační syndrom, kraniocervikální syndrom, syndrom burnout, syndrom 47, xxx, dy-dy syndrom, syndrom druhého břehu, syndrom prázdného hnízda, amotivační syndrom, syndrom bílého pláště, manažerský syndrom, narcistický syndrom, amnestický syndrom, crush syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, survival syndrom, deprivační syndrom, fyzický abstinenční syndrom, sundown syndrom (fenomén), bizarní syndrom, presuicidální syndrom, xyy, persekuční syndrom, post vietnamský syndrom, psychický abstinenční syndrom, downův syndrom, ganserův syndrom, imobilizační syndrom, syndrom falešné paměti, syndrom johna wayna, syndrom abdominální dekomprese, alien hand syndrom, syndrom otáčivých dveří, syndrom kvočny, syndrom opuštěného hnízda, syndrom mrzutého muže, nimby syndrom, patognomický syndrom, savant syndrom, taktilní neglect syndrom, sick sinus syndrom, syndrom zavrženého rodiče, syndrom dysmorfofobie, vizuální neglect syndrom, peutz-jeghersův syndrom, auditorní neglect syndrom, kompartmentový syndrom, postabortivní syndrom, boiled frog syndrom, postvietnamský syndrom, aspergerův syndrom, syndrom neglect, apraktognostický syndrom, arbitrovský syndrom, sudden infant death syndrom

Leak syndrom může být také omylem zapsáno jako:

leak sindrom

Komentáře

Ke slovu leak syndrom zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Zkuste se podívat, co říká o výrazu leak syndrom wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK