Co je postvietnamský syndrom     

Související výrazy

dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, parkinsonský syndrom, cervikokraniální syndrom, syndrom pas, locked - in syndrom, relokační syndrom, syndrom dy-dy, radikulární syndrom, apalický syndrom, abstinenčni syndrom, syndrom maminčin mazánek, anetický syndrom, syndrom anetický, failed back surgery syndrom (ffss), demotivační syndrom, hypokinetický syndrom, syndrom 47, xxx, dy-dy syndrom, syndrom burnout, survival syndrom, kraniocervikální syndrom, syndrom druhého břehu, syndrom prázdného hnízda, manažerský syndrom, amotivační syndrom, syndrom bílého pláště, amnestický syndrom, deprivační syndrom, crush syndrom, fyzický abstinenční syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, narcistický syndrom, bizarní syndrom, syndrom mrzutého muže, post vietnamský syndrom, sundown syndrom (fenomén), xyy, downův syndrom, persekuční syndrom, presuicidální syndrom, psychický abstinenční syndrom, ganserův syndrom, syndrom kvočny, syndrom falešné paměti, imobilizační syndrom, syndrom johna wayna, syndrom abdominální dekomprese, syndrom otáčivých dveří, alien hand syndrom, nimby syndrom, patognomický syndrom, savant syndrom, syndrom opuštěného hnízda, taktilní neglect syndrom, syndrom zavrženého rodiče, sick sinus syndrom, syndrom dysmorfofobie, leak syndrom, vizuální neglect syndrom, peutz-jeghersův syndrom, auditorní neglect syndrom, kompartmentový syndrom, postabortivní syndrom, boiled frog syndrom, aspergerův syndrom, syndrom neglect, apraktognostický syndrom, arbitrovský syndrom, sudden infant death syndrom

Postvietnamský syndrom může být také omylem zapsáno jako:

postvyetnamský syndrom, postvietnamskí syndrom, postvietnamský sindrom, postvyetnamskí syndrom, postvyetnamský sindrom, postvietnamskí sindrom, postvyetnamskí sindrom

Komentáře

Ke slovu postvietnamský syndrom zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu postvietnamský syndrom wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK