Co je postvietnamský syndrom     

Související výrazy

dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, cervikokraniální syndrom, parkinsonský syndrom, syndrom pas, locked - in syndrom, syndrom dy-dy, relokační syndrom, radikulární syndrom, syndrom maminčin mazánek, apalický syndrom, anetický syndrom, abstinenčni syndrom, demotivační syndrom, failed back surgery syndrom (ffss), dy-dy syndrom, syndrom anetický, hypokinetický syndrom, syndrom 47, xxx, survival syndrom, manažerský syndrom, kraniocervikální syndrom, syndrom burnout, post vietnamský syndrom, syndrom druhého břehu, deprivační syndrom, crush syndrom, syndrom prázdného hnízda, amotivační syndrom, fyzický abstinenční syndrom, amnestický syndrom, syndrom bílého pláště, syndrom mrzutého muže, syndrom hopelessness-helplessness, downův syndrom, bizarní syndrom, narcistický syndrom, sundown syndrom (fenomén), presuicidální syndrom, persekuční syndrom, xyy, syndrom otáčivých dveří, syndrom falešné paměti, syndrom zavrženého rodiče, psychický abstinenční syndrom, imobilizační syndrom, syndrom kvočny, ganserův syndrom, syndrom johna wayna, syndrom abdominální dekomprese, nimby syndrom, alien hand syndrom, taktilní neglect syndrom, savant syndrom, syndrom opuštěného hnízda, sick sinus syndrom, patognomický syndrom, leak syndrom, syndrom dysmorfofobie, kompartmentový syndrom, vizuální neglect syndrom, auditorní neglect syndrom, peutz-jeghersův syndrom, postabortivní syndrom, aspergerův syndrom, boiled frog syndrom, syndrom neglect, apraktognostický syndrom, arbitrovský syndrom, sudden infant death syndrom

Postvietnamský syndrom může být také omylem zapsáno jako:

postvyetnamský syndrom, postvietnamskí syndrom, postvietnamský sindrom, postvyetnamskí syndrom, postvyetnamský sindrom, postvietnamskí sindrom, postvyetnamskí sindrom

Komentáře

Ke slovu postvietnamský syndrom zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu postvietnamský syndrom wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK