Co je postvietnamský syndrom     

  • soubor psychosomatických příznaků navrátilých vojáků z vietnamské války (např. nespavost, podrážděnost, agresivita, nutkavé vzpomínky na krutosti), též Vietnamský syndrom

Související výrazy

dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, parkinsonský syndrom, cervikokraniální syndrom, apalický syndrom, relokační syndrom, hypokinetický syndrom, abstinenčni syndrom, failed back surgery syndrom (ffss), kraniocervikální syndrom, anetický syndrom, radikulární syndrom, crush syndrom, syndrom anetický, psychický abstinenční syndrom, dy-dy syndrom, syndrom pas, syndrom maminčin mazánek, amotivační syndrom, syndrom bílého pláště, syndrom hopelessness-helplessness, ganserův syndrom, presuicidální syndrom, imobilizační syndrom, amnestický syndrom, narcistický syndrom, alien hand syndrom, syndrom 47, xyy, fyzický abstinenční syndrom, manažerský syndrom, survival syndrom, xxx, bizarní syndrom, syndrom druhého břehu, sundown syndrom (fenomén), persekuční syndrom, syndrom zavrženého rodiče, syndrom burnout, nimby syndrom, taktilní neglect syndrom, syndrom otáčivých dveří, syndrom johna wayna, deprivační syndrom, syndrom falešné paměti, downův syndrom, sick sinus syndrom, demotivační syndrom, syndrom prázdného hnízda, syndrom abdominální dekomprese, syndrom mrzutého muže, post vietnamský syndrom, syndrom opuštěného hnízda, syndrom kvočny, vizuální neglect syndrom, savant syndrom, auditorní neglect syndrom, kompartmentový syndrom, patognomický syndrom, peutz-jeghersův syndrom, boiled frog syndrom, syndrom dysmorfofobie, locked - in syndrom, syndrom dy-dy, postabortivní syndrom, leak syndrom, sudden infant death syndrom, syndrom neglect, arbitrovský syndrom, apraktognostický syndrom, aspergerův syndrom

Postvietnamský syndrom může být také omylem zapsáno jako:

postvyetnamský syndrom, postvietnamskí syndrom, postvietnamský sindrom, postvyetnamskí syndrom, postvyetnamský sindrom, postvietnamskí sindrom, postvyetnamskí sindrom

Komentáře

Ke slovu postvietnamský syndrom zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu postvietnamský syndrom wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK