Co je postvietnamský syndrom     

  • soubor psychosomatických příznaků navrátilých vojáků z vietnamské války (např. nespavost, podrážděnost, agresivita, nutkavé vzpomínky na krutosti), též Vietnamský syndrom

Související výrazy

dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, apalický syndrom, cervikokraniální syndrom, parkinsonský syndrom, relokační syndrom, hypokinetický syndrom, abstinenčni syndrom, kraniocervikální syndrom, failed back surgery syndrom (ffss), anetický syndrom, radikulární syndrom, psychický abstinenční syndrom, crush syndrom, dy-dy syndrom, syndrom anetický, syndrom pas, amotivační syndrom, syndrom maminčin mazánek, ganserův syndrom, presuicidální syndrom, amnestický syndrom, narcistický syndrom, syndrom bílého pláště, alien hand syndrom, imobilizační syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, bizarní syndrom, fyzický abstinenční syndrom, sundown syndrom (fenomén), syndrom 47, xyy, persekuční syndrom, syndrom druhého břehu, xxx, taktilní neglect syndrom, survival syndrom, manažerský syndrom, nimby syndrom, syndrom otáčivých dveří, syndrom zavrženého rodiče, syndrom burnout, deprivační syndrom, syndrom johna wayna, syndrom falešné paměti, demotivační syndrom, downův syndrom, sick sinus syndrom, syndrom mrzutého muže, syndrom abdominální dekomprese, vizuální neglect syndrom, savant syndrom, syndrom opuštěného hnízda, post vietnamský syndrom, syndrom prázdného hnízda, syndrom kvočny, auditorní neglect syndrom, patognomický syndrom, boiled frog syndrom, kompartmentový syndrom, peutz-jeghersův syndrom, syndrom dysmorfofobie, locked - in syndrom, syndrom dy-dy, postabortivní syndrom, sudden infant death syndrom, syndrom neglect, leak syndrom, arbitrovský syndrom, apraktognostický syndrom, aspergerův syndrom

Postvietnamský syndrom může být také omylem zapsáno jako:

postvyetnamský syndrom, postvietnamskí syndrom, postvietnamský sindrom, postvyetnamskí syndrom, postvyetnamský sindrom, postvietnamskí sindrom, postvyetnamskí sindrom

Komentáře

Ke slovu postvietnamský syndrom zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu postvietnamský syndrom wikipedie nebo abz.