Co je vizuální neglect syndrom     

  • postižené osoby zrakem nevnímají levou polovinu těla a neuvědomují si ji, opomíjejí ji, jde o hemisférový výpadek, unilaterální prostorovou agnózii

Související výrazy

vizuální, visuální, vizuální paměť, vizuální stimulace, vizuální percepce, vizuální učení, vizuální typ, vizuální dysgnózie, vizuální styl učení, vizuální halucinace, vizuální agnozie, vizuální myšlení, vizuální gramotnost, vizuální logogen, vizuální dominance, taktilní neglect syndrom, auditorní neglect syndrom, neglect levé poloviny zorného pole, syndrom neglect, dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, parkinsonský syndrom, cervikokraniální syndrom, relokační syndrom, apalický syndrom, abstinenčni syndrom, syndrom maminčin mazánek, hypokinetický syndrom, syndrom pas, syndrom anetický, failed back surgery syndrom (ffss), radikulární syndrom, kraniocervikální syndrom, anetický syndrom, dy-dy syndrom, syndrom burnout, syndrom dy-dy, syndrom druhého břehu, locked - in syndrom, amotivační syndrom, syndrom 47, xxx, crush syndrom, psychický abstinenční syndrom, syndrom bílého pláště, syndrom prázdného hnízda, narcistický syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, sundown syndrom (fenomén), xyy, amnestický syndrom, ganserův syndrom, manažerský syndrom, presuicidální syndrom, imobilizační syndrom, bizarní syndrom, deprivační syndrom, persekuční syndrom, survival syndrom, fyzický abstinenční syndrom, alien hand syndrom, syndrom johna wayna, downův syndrom, demotivační syndrom, syndrom opuštěného hnízda, syndrom falešné paměti, nimby syndrom, syndrom zavrženého rodiče, syndrom otáčivých dveří, post vietnamský syndrom, syndrom kvočny, sick sinus syndrom, syndrom mrzutého muže, syndrom abdominální dekomprese, patognomický syndrom, savant syndrom, peutz-jeghersův syndrom, kompartmentový syndrom, syndrom dysmorfofobie, boiled frog syndrom, postabortivní syndrom, leak syndrom, postvietnamský syndrom, apraktognostický syndrom, arbitrovský syndrom, aspergerův syndrom, sudden infant death syndrom

Vizuální neglect syndrom může být také omylem zapsáno jako:

vyzuální neglect syndrom, vizuálný neglect syndrom, vizuální neglect sindrom, vyzuálný neglect syndrom, vyzuální neglect sindrom, vizuálný neglect sindrom, vyzuálný neglect sindrom

Komentáře

Ke slovu vizuální neglect syndrom zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Můžete se zkusit podívat, jaký udává význam výrazu vizuální neglect syndrom wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK