Co je postabortivní syndrom     

  • soubor příznaků asi u 20% u žen po vyžádaném potratu, např. prožívání psychického traumatu, psychických tenzí, výčitek svědomí

Související výrazy

syndrom PAS, dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, apalický syndrom, cervikokraniální syndrom, parkinsonský syndrom, relokační syndrom, hypokinetický syndrom, abstinenčni syndrom, kraniocervikální syndrom, failed back surgery syndrom (ffss), anetický syndrom, radikulární syndrom, psychický abstinenční syndrom, crush syndrom, dy-dy syndrom, syndrom anetický, amotivační syndrom, syndrom maminčin mazánek, ganserův syndrom, presuicidální syndrom, amnestický syndrom, narcistický syndrom, syndrom bílého pláště, alien hand syndrom, imobilizační syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, bizarní syndrom, fyzický abstinenční syndrom, sundown syndrom (fenomén), syndrom 47, xyy, persekuční syndrom, syndrom druhého břehu, xxx, taktilní neglect syndrom, survival syndrom, manažerský syndrom, nimby syndrom, syndrom otáčivých dveří, syndrom zavrženého rodiče, syndrom burnout, deprivační syndrom, syndrom johna wayna, syndrom falešné paměti, demotivační syndrom, downův syndrom, sick sinus syndrom, syndrom mrzutého muže, syndrom abdominální dekomprese, vizuální neglect syndrom, savant syndrom, syndrom opuštěného hnízda, post vietnamský syndrom, syndrom prázdného hnízda, syndrom kvočny, auditorní neglect syndrom, patognomický syndrom, boiled frog syndrom, kompartmentový syndrom, peutz-jeghersův syndrom, syndrom dysmorfofobie, locked - in syndrom, syndrom dy-dy, sudden infant death syndrom, syndrom neglect, leak syndrom, arbitrovský syndrom, apraktognostický syndrom, postvietnamský syndrom, aspergerův syndrom

Postabortivní syndrom může být také omylem zapsáno jako:

postabortyvní syndrom, postabortivný syndrom, postabortivní sindrom, postabortyvný syndrom, postabortyvní sindrom, postabortivný sindrom, postabortyvný sindrom

Komentáře

Ke slovu postabortivní syndrom zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářChybí tu význam, který jste hledali? Můžete zjistit, co uvádí o výrazu postabortivní syndrom wikipedie nebo abz.