Co je failed back surgery syndrom (ffss)     

Související výrazy

failed back surgery syndrom (ffss), bek, fast back, sex reassignment surgery, dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, apalický syndrom, parkinsonský syndrom, hypokinetický syndrom, relokační syndrom, psychický abstinenční syndrom, abstinenčni syndrom, cervikokraniální syndrom, kraniocervikální syndrom, anetický syndrom, radikulární syndrom, dy-dy syndrom, syndrom anetický, amotivační syndrom, crush syndrom, alien hand syndrom, ganserův syndrom, amnestický syndrom, narcistický syndrom, presuicidální syndrom, syndrom maminčin mazánek, taktilní neglect syndrom, syndrom bílého pláště, imobilizační syndrom, nimby syndrom, bizarní syndrom, burn out syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, fyzický abstinenční syndrom, survival syndrom, syndrom pas, syndrom druhého břehu, syndrom 47, xyy, downův syndrom, sundown syndrom (fenomén), syndrom zavrženého rodiče, vizuální neglect syndrom, syndrom falešné paměti, savant syndrom, syndrom otáčivých dveří, manažerský syndrom, sick sinus syndrom, demotivační syndrom, syndrom burnout, persekuční syndrom, syndrom johna wayna, post vietnamský syndrom, xxx, syndrom abdominální dekomprese, deprivační syndrom, auditorní neglect syndrom, syndrom mrzutého muže, kompartmentový syndrom, patognomický syndrom, syndrom opuštěného hnízda, boiled frog syndrom, syndrom dysmorfofobie, syndrom kvočny, peutz-jeghersův syndrom, sudden infant death syndrom, syndrom prázdného hnízda, syndrom dy-dy, postabortivní syndrom, syndrom neglect, arbitrovský syndrom, leak syndrom, postvietnamský syndrom, locked - in syndrom, apraktognostický syndrom, aspergerův syndrom

Failed back surgery syndrom (ffss) může být také omylem zapsáno jako:

fayled back surgery syndrom (FFSS), failed back surgeri syndrom (FFSS), failed back surgery sindrom (FFSS), failed back surgery syndrom (FS), fayled back surgeri syndrom (FFSS), fayled back surgery sindrom (FFSS), fayled back surgery syndrom (FS), failed back surgeri sindrom (FFSS), failed back surgeri syndrom (FS), failed back surgery sindrom (FS), fayled back surgeri sindrom (FFSS), fayled back surgeri syndrom (FS), fayled back surgery sindrom (FS)

Komentáře

Ke slovu failed back surgery syndrom (FFSS) zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu failed back surgery syndrom (FFSS) wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK