Co je taktilní neglect syndrom     

  • postižený si neuvědomuje, nepercipuje, opomíjí doteky na levé straně těla

Související výrazy

taktilní stimulace, taktilní, taktilní deprivace, taktilní percepce, taktilní uklidňování, taktilní paměť, taktilní odezírání, taktilní agnózie, taktilní dysgnózie, dysgnózie taktilní, vizuální neglect syndrom, auditorní neglect syndrom, syndrom neglect, neglect levé poloviny zorného pole, dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, apalický syndrom, parkinsonský syndrom, hypokinetický syndrom, relokační syndrom, psychický abstinenční syndrom, abstinenčni syndrom, failed back surgery syndrom (ffss), cervikokraniální syndrom, kraniocervikální syndrom, anetický syndrom, radikulární syndrom, dy-dy syndrom, syndrom anetický, amotivační syndrom, crush syndrom, alien hand syndrom, ganserův syndrom, amnestický syndrom, narcistický syndrom, presuicidální syndrom, syndrom maminčin mazánek, syndrom bílého pláště, imobilizační syndrom, nimby syndrom, bizarní syndrom, burn out syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, fyzický abstinenční syndrom, survival syndrom, syndrom pas, syndrom druhého břehu, syndrom 47, xyy, downův syndrom, sundown syndrom (fenomén), syndrom zavrženého rodiče, syndrom falešné paměti, savant syndrom, syndrom otáčivých dveří, manažerský syndrom, sick sinus syndrom, demotivační syndrom, syndrom burnout, persekuční syndrom, syndrom johna wayna, post vietnamský syndrom, xxx, syndrom abdominální dekomprese, deprivační syndrom, syndrom mrzutého muže, kompartmentový syndrom, patognomický syndrom, syndrom opuštěného hnízda, boiled frog syndrom, syndrom dysmorfofobie, syndrom kvočny, peutz-jeghersův syndrom, sudden infant death syndrom, syndrom prázdného hnízda, syndrom dy-dy, postabortivní syndrom, arbitrovský syndrom, leak syndrom, postvietnamský syndrom, locked - in syndrom, apraktognostický syndrom, aspergerův syndrom

Taktilní neglect syndrom může být také omylem zapsáno jako:

taktylní neglect syndrom, taktilný neglect syndrom, taktilní neglect sindrom, taktylný neglect syndrom, taktylní neglect sindrom, taktilný neglect sindrom, taktylný neglect sindrom

Komentáře

Ke slovu taktilní neglect syndrom zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Můžete zkusit zjistit, jak chápe výraz taktilní neglect syndrom wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK