Co je auditorní neglect syndrom     

 • postižené osoby si neuvědomují, nevnímají zvuky z levé strany, opomíjejí je

Související výrazy

taktilní neglect syndrom, vizuální neglect syndrom, neglect levé poloviny zorného pole, syndrom neglect, dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, parkinsonský syndrom, cervikokraniální syndrom, syndrom pas, locked - in syndrom, relokační syndrom, syndrom dy-dy, apalický syndrom, radikulární syndrom, syndrom maminčin mazánek, abstinenčni syndrom, anetický syndrom, syndrom anetický, failed back surgery syndrom (ffss), hypokinetický syndrom, demotivační syndrom, syndrom 47, xxx, syndrom burnout, kraniocervikální syndrom, dy-dy syndrom, syndrom prázdného hnízda, syndrom druhého břehu, amotivační syndrom, syndrom bílého pláště, manažerský syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, narcistický syndrom, amnestický syndrom, survival syndrom, crush syndrom, deprivační syndrom, fyzický abstinenční syndrom, bizarní syndrom, sundown syndrom (fenomén), post vietnamský syndrom, downův syndrom, presuicidální syndrom, xyy, persekuční syndrom, psychický abstinenční syndrom, ganserův syndrom, syndrom falešné paměti, imobilizační syndrom, syndrom johna wayna, syndrom abdominální dekomprese, syndrom otáčivých dveří, syndrom kvočny, alien hand syndrom, syndrom mrzutého muže, syndrom opuštěného hnízda, nimby syndrom, patognomický syndrom, savant syndrom, syndrom zavrženého rodiče, sick sinus syndrom, syndrom dysmorfofobie, leak syndrom, peutz-jeghersův syndrom, kompartmentový syndrom, postabortivní syndrom, boiled frog syndrom, postvietnamský syndrom, aspergerův syndrom, apraktognostický syndrom, arbitrovský syndrom, sudden infant death syndrom

Auditorní neglect syndrom může být také omylem zapsáno jako:

audytorní neglect syndrom, auditorný neglect syndrom, auditorní neglect sindrom, audytorný neglect syndrom, audytorní neglect sindrom, auditorný neglect sindrom, audytorný neglect sindrom

Knihy s touto tématikou

 • Angelika Bergmann Kallwass, Syndrom vyhoření v práci a osobním životě, Portál, 2007
 • Karel Šonka, Syndrom neklidných nohou, Maxdorf, 2006
 • kolektiv autorů, Alexandra Jirkovská, Syndrom diabetické nohy, Maxdorf, 2006
 • Věra Bechyňová, Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém, IREAS, 2007
 • Radek Karkovský, Syndrom zeleného ježka, Backstage Books, 2017
 • Otakar Poupa, Syndrom kolibříka, Galén, 2000
 • kolektiv autorů, Vratislav Rybka, Karel Trnavský, Syndrom bolestivého kolena, Galén, 2006
 • Pavlína Piťhová, Syndrom diabetické nohy, Medica Healthworld, 2011
 • Štěpán Svačina, Klára Owen, Syndrom inzulínové rezistence, Triton, 2003
 • Helga Vollmer, Pryč s únavou- syndrom vyprahlosti, Motto, 1998
 • Eva Vaníčková, Násilí v rodině : syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte, Karolinum, 1995
 • Jana Vrbíková, Michael Fanta, Dana Koryntová, Syndrom polycystických ovarií, Maxdorf, 2014
 • Milan Kvapil, Marián Mokáň, Syndrom nerozpoznání hypoglykémie, Geum, 2010
 • Vít Krupař, Jindra Brtková, Syndrom bolestivého ramene, Apotex, 2001
 • Richard Alan Gardner, Syndrom zavrženého rodiče, Jan, 1996
 • Jaroslav Slaný, Syndrom CAN - syndrom týraného dítěte, Ostravská univerzita, 2008
 • Ian Carney, Carl Flint, Syndrom choroby kancelářské, Naše vojsko, 1996
 • Walter-Jörg Langbein, Syndrom Sfingy, NS Svoboda, 2008
 • Jana Rečková, Syndrom malé mořské víly, Grada, 2000
 • Thomas Hylland Eriksen, Syndrom velkého vlka - Hledání štěstí ve společnosti nadbytku, Doplněk, 2010
 • Mary Higgins Clark, Syndrom Anastasia, X-Egem, 1995
 • Wolfgang Schmidbauer, Syndrom pomocníka, Portál, 2008
 • Roman Cílek, Syndrom odumřelé duše, MOBA (Moravská bastei), 2016
 • Miroslav Holub, Syndrom mizející plíce, Mladá fronta, 1990
 • Istifan Maroon, Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků, Portál, 2012
 • Jaroslava Hanušová, Násilí na dětech - syndrom CAN, Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006
 • Myron Rush, Syndrom vyhoření, Návrat domů, 2003
 • Ján Praško, Roman Pešek, Syndrom vyhoření - Jak se prací a pomáháním druhým nezničit, Pasparta, 2016
 • Christian Stock, Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout, Grada, 2010
 • Dina Rubina, Syndrom Loutky, Omega, 2018

Komentáře

Ke slovu auditorní neglect syndrom zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNenašli jste ten správný význam? Zkuste zjistit, jak definuje výraz auditorní neglect syndrom wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK