Co je syndrom burnout     

Související výrazy

fáze syndromu vyhoření, manažerský syndrom, burn out syndrom, dysexekutivní syndrom, apaticko-abulický syndrom, cerebrální syndrom, parkinsonský syndrom, cervikokraniální syndrom, syndrom pas, relokační syndrom, locked - in syndrom, apalický syndrom, syndrom maminčin mazánek, syndrom anetický, abstinenčni syndrom, hypokinetický syndrom, failed back surgery syndrom (ffss), anetický syndrom, radikulární syndrom, kraniocervikální syndrom, dy-dy syndrom, syndrom dy-dy, syndrom druhého břehu, syndrom 47, xxx, amotivační syndrom, syndrom prázdného hnízda, crush syndrom, narcistický syndrom, syndrom hopelessness-helplessness, syndrom bílého pláště, demotivační syndrom, presuicidální syndrom, xyy, sundown syndrom (fenomén), deprivační syndrom, bizarní syndrom, psychický abstinenční syndrom, persekuční syndrom, ganserův syndrom, amnestický syndrom, fyzický abstinenční syndrom, downův syndrom, imobilizační syndrom, survival syndrom, syndrom falešné paměti, syndrom johna wayna, alien hand syndrom, post vietnamský syndrom, syndrom opuštěného hnízda, syndrom abdominální dekomprese, syndrom kvočny, syndrom otáčivých dveří, syndrom mrzutého muže, nimby syndrom, syndrom zavrženého rodiče, taktilní neglect syndrom, patognomický syndrom, sick sinus syndrom, savant syndrom, vizuální neglect syndrom, syndrom dysmorfofobie, peutz-jeghersův syndrom, auditorní neglect syndrom, kompartmentový syndrom, leak syndrom, postabortivní syndrom, boiled frog syndrom, postvietnamský syndrom, syndrom neglect, apraktognostický syndrom, arbitrovský syndrom, aspergerův syndrom, sudden infant death syndrom, burnout

Syndrom burnout může být také omylem zapsáno jako:

sindrom burnout

Komentáře

Ke slovu syndrom burnout zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNenašli jste ten správný význam? Zkuste se podívat, co říká o výrazu syndrom burnout wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK